Programy TV – info

„Muzyka lekka, łatwa i przyjemna” – reż. Janusz Rzeszewski, wykonawcy: Orkiestra Jazzowa Zygmunta Wicharego (TVP Łódź) 1960 r.;
„Pod mostami Paryża” Reż. Janusz Rzeszewski ??? (TVP Łódź 24 VI 1961);
„Jazz i Piosenka” – reż. Jerzy Gruza, muz. Krzysztof Sadowski, wykonawcy: Zofia Voit, René Glaneau, Wiesław Ejsymont, Bogusław Rudziński, Janusz Rafalski, Andrzej Podgórski, 1962 r.;
„Jazz i Piosenka”. Reż. Barbara Borys-Damięcka, wykonawcy:
Kwartet Syreny, René Glaneau, Halina Kunicka –  Nie wrócimy na Capri, Merci chérie (10 X 1967);
  „Rewia polskich nagrań” – reż. Janusz Rzeszewski, wykonawcy: Elizabeth Charles, René Glaneau Zespół Jazzowy Zygmunta Wicharego, 1968 r.;
Gwiazdy tamtych lat”  – reż. Janusz Horodniczy i Krzysztof Wojciechowski, 1996 r.;
(Programy TVP Łódź – w archiwach nie ma żadnych materiałów – tylko fotografie zachowane w archiwum domowym).